logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị Đông Hải Dương
  • Khu đô thị Đông Hải Dương
  • Loại hình: Dự án xây nhà chung cư
  • Chủ đầu tư: Công ty Thương mại và Du lịch Nam Cường
  • Đơn vị thi công:
  • Diện tích xây dựng:
  • Tổng mức đầu tư:
  • Ngày khởi công: 1/1/1900 12:00:00 AM
  • Tiến độ dự án:
  • Địa điểm: Phía đông TP Hải Dương - Thành phố Hải Dương - Hải Dương
  •  
Giới thiệu dự án:

Website:

Liên hệ: