logo basao.com

    
TP HCM: Thẩm định giá nhà, đất theo giá thị trường trong 15 ngày

10/24/2013 10:12:30 AM

TP HCM: Thẩm định giá nhà, đất theo giá thị trường trong 15 ngày
Quy định này áp dụng đối với các trường hợp bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, trừ trường hợp bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng tái định cư.

Thời gian thẩm định giá không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2013. Đồng thời TP bãi bỏ Quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 1/12/2003 của UBND TP về ban hành bản “Quy định về quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại TPHCM” và Quyết định số 08/2005/QĐ-UB ngày 18/1/2005 của UBND TP về điều chỉnh khoản 3, Điều 9 của Quyết định số 281/2003/QĐ-UB.

Lan Anh

Theo Trí Thức Trẻ