logo basao.com

    
Quận Tây Hồ xin bố trí vốn đầu tư mở rộng đường Đặng Thai Mai

10/24/2013 3:42:30 PM

Quận Tây Hồ xin bố trí vốn đầu tư mở rộng đường Đặng Thai Mai

UBND quận Tây Hồ vừa có Tờ trình UBND Thành phố cho phép tiếp tục đầu tư xây dựng dự án đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1.

Toàn tuyến có chiều dài 2.170m2 rộng 13,5m đến 20,5m, xây đồng bộ thoát nước, chiếu sáng, cây xanh. Tổng mức đầu tư vào năm 2005 là 384 tỷ trong đó GPMB chiếm 289 tỷ, xây dựng 49,6 tỷ và chi phí khác.

Theo UBND quận Tây Hồ, quận đã đầu tư hơn 63 tỷ để hoàn thành một phần cải tạo dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất với chiều dài 750m, phần còn lại của giai đoạn 1 khoảng 1.250m, đến nay quận đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù GPMB với tổng mức hơn 259 tỷ.

Tuy nhiên, trong danh mục đầu tư các dự án giao thông 2013-2015 của UBND Thành phố ban hành ngày 10/12/2012 không có dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai.

Ngày 05/9/2013 UBND Thành phố có văn bản về việc đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn quận Tây Hồ, và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất.

Vì thế, quận Tây Hồ vừa trình UBND Hà Nội xem xét bổ sung dự án đường Đặng Thai Mai vào danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2013-2015, và xem xét bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án.

Bình An

Theo Trí Thức Trẻ