logo basao.com

    
67% nợ xấu thuộc về bất động sản

10/24/2013 5:12:29 PM

67% nợ xấu thuộc về bất động sản

Theo VTV